EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS FUTURS

26/10/2016

FRAMMENTI DIGITALI II BIENNALE DI VENEZIA 1897 - LA SALA U (VERANDA) DI RAFFAELLA MAINELLA

a cura di Luisa de Perini Barbon

 

FRAMMENTI DIGITALI II BIENNALE DI VENEZIA 1897 - LA SALA U (VERANDA) DI RAFFAELLA MAINELLA